Gokbilim.com tanışma ortamı.
gönderen halill07
#122700
Cüce gezegen Uluslararası Astronomi Birliği'nce (UAB) gezegenler konusunda, 24 Ağustos 2006 tarihinde yapılan yeni tanımlamada getirilmiş bir gökcismi kategorisidir. Bu tanım, şu an yalnızca Güneş sistemi için geçerlidir.

Alınan karara göre bir cüce gezegen:
-Güneş çevresindeki bir yörüngede dolaşır.
-Sabit bir şekle sahip olmasına engel olabilecek güçleri alt edebilecek yeterlilikte bir kütleçekimine sahip olmasını sağlayacak bir kütle ve bundan ötürü hidrostatik denge şekline sahip olmalıdır.
-Yörüngesinin civarını temizlememiş olmalıdır.
-Bir gezegenin veya başka bir yıldız harici cismin uydusu durumunda bulunmamalıdır.

Bu tanım Plüton'un gezegen yerine cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırılmasına neden olmuştur, çünkü Plüton yörüngesinin civarını temizlememiştir (Kuiper kuşağı).
Cüce gezegenler, geleneksel olarak diğer daha küçük gökcisimleriyle birlikte küçük gezegen olarak bilinirlerdi.(http://asart.science.ankara.edu.tr/gune ... i/cuce.php)

Güneş Sistemi’nde Bulunan Başlıca Beş Cüce Gezegen:

Güneş Sistemi’nde astronomi kapsamında beş tane cüce gezegen bulunmaktadır. Bu cüce gezegenlerden ilki, 1801 yılında keşfedilen Ceres cüce gezegenidir. Bu gezegen, İtalyan astronom Giuseppe Piazzi tarafından Asteroit kuşağı olarak bilinen bölgede keşfedilmiştir. En büyük cüce gezegendir. Diğer cüce gezegenler; Plüton, 2006 yılında, Plüton’dan daha büyük olan Eris 2005 yılında, tıpkı Plüton gibi Kuiper Kuşağı’nda olan cüce gezegen Haumea 2004 yılında, son olarak Makemake cüce gezegeni de, 31 Mart 2005 yılında keşfedilmiştir.(https://www.muhendisbeyinler.net/cuce-gezegen-nedir/)
Uzay İnterneti:Starlink Projesi

Fikir güzel, mekan güzel ama yemezler...[…]