Günün Gökbilim Görüntüsü üzerine tartışıyoruz.
Kullanıcı avatarı
gönderen Ferit Gür
#92157
Resim

Katkı Sağlayanlar : ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Avrupa Uzay Dairesi (ESA), M. Postman (Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ]STScI]) ve Hubble İle Küme Merceklenmesi ve Üstnova Araştırması (CLASH)

Açıklama : Bir gökada kümesinin arkasında yer alan herhangi bir gökadanın kendini gizlemesi çok zordur. Çünkü daha yakında bulunan kümenin kütle çekimi devasa boyutlarda bir mercek gibi davranarak, daha uzakta bulunan gökadanın görüntülerini kendi kenarlarına doğru çekip, büyük ölçüde çarpıtmaktadır. Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan CLASH araştırması sırasında çekilip, kısa bir süre önce yayımlanan yukarıdaki fotoğrafta gözlenen şey de aynen budur. MACS J1206.2-0847 kümesi pek çok gökadanın bir araya gelmesiyle meydana gelmiş olup, arka planda yer alan sarı-kırmızı renklere sahip bir gökadanın görüntüsünü sağ tarafında büyük bir kavis oluşturacak şekilde büyütmektedir. Fotoğraf üzerinde yapılacak dikkatli bir inceleme, arka planda yer alıp, pek çoğu yine uzamış demetler halinde görülen birkaç farklı gökadayı daha ortaya çıkartmaktadır. Ön planda bulunan küme böyle düzgün kavisleri ancak kütlesinin büyük bir bölümü dengeli bir biçimde karanlık madde şeklinde dağılmış durumdaysa yaratabilir. Yani bir başka deyişle kütlenin yalnızca görünür gökadalar üzerinde yoğunlaşmamış olması gerekir. Öte yandan, bahse konu kütleçekim kavislerinin konumlarını incelemek, gökbilimcilere karanlık maddenin gökada kümeleri içerisindeki dağılımları hakkında tahminde bulunma imkânı sağlayacak bir yöntem sunmakta olup, bu bilgiyi kullanarak devasa gökada kümelenmelerinin ne zaman oluşmaya başlamış oldukları hakkında çıkarsama yapabilmelerini de sağlamaktadır.
teleskop fikri

https://www.astroshop.com.tr/Urun/meade-polaris-13[…]