Astrofizik, Kuantum Fiziği, Kuantum Mekaniği, Kozmoloji (Evrenbilim).
gönderen BayEinstein
#122900
MAGNITUDE KAVRAMI
Türkçeye kadir olarak çevirmek mümkün. Yıldızların parlaklıklarını magnitude(kadir) ile ifade ederiz. Bir yıldızın kadir değeri ne kadar fazla ise o kadar sönüktür. Aralarındaki fark katlanarak artar. Mesela bizden 11.6 kadir uzaklıkta olan 65 Cybele yıldızını düşünelim.Gösterimi 11m.6 şeklindedir. Buradaki m ingilizce magnitude kelimesine karşılık gelmektedir. Sağlıklı bir gözlemci çıplak gözle 6. kadirden bir yıldızı görebilir. Fakat bu sayı şehirlerde ne yazık ki 2-3. dereceyi zor bulmakta. Eğer gözlerinize güveniyorsanız şehirden olabildiğine uzak, kırsal bir yerde gözlem yapabilirsiniz. Yıldızlarla ilgili ilk kadir sistemini M.S. 2. yüzyılda Batlamyus ortaya atmıştır. En parlak yıldızları 1. dereceden saymış ve insan gözünün sınırı olan 6. dereceye kadar sınıflandırmıştır. Ortalama olarak 1. dereceden kadirlik bir yıldız, 2. dereceden 2,5; 6. dereceden ise 100 katlık bir büyüklüğe sahiptir. Ancak sonradan bazı yıldızların 1. dereceden daha parlak oldukları fark edilmiştir. Bunun için 0 ve eksi(-) değerli dereceler ortaya atılmıştır. Örneğin gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius -1,42 kadirlik değerdedir. Bu sistemi 2'ye ayırırız. Görünür parlaklık ve mutlak parlaklık olarak. Yazının Devamı Ve Daha Fazlası İçin : https://yabilim.blogspot.com/2020/05/yl ... lklar.html
iç bükey ayna

türkiyede iç bükey ayna alabilece[…]